beats by dre cheap

Istjerivanje dzina ili njegovo uništenje

Staviti desnu ruku na glavu bolesnika i na desno uho njegovo učiti: 1. Fatihu 2. Prva četiri ajeta sure Beqare, 3.Ajetul kursiju, ajet prije nje i ajet poslije nje, 4. Posljednja četiri ajeta sure Beqare, 5. Prvih devet ajeta sure Ali Imran, 6. 18. i 19. ajet sure Ali Imran, 7. Sura Nisa 115 do 121 ajeta, 8. 54 i 55 ajet sure Al A'araf, 9.115, 116, 117, 118 ajet sure Al Mu'minun, 10. Prvih dvanaest ajeta sure Jasin, 11. Prvih deset ajeta sure Safat, 12. Prva tri ajeta sure Gafir, 13. Prvih 16 ajeta sure Rahman, 14. Posljednja četiri ajet sure Al Hašr, 15. Prvih pet ajeta sure Al Hadid, 16. Prva tri ajeta sure Dzin, 17. Suru Zilzal, 18. suru Karia, 19. Suru Humeze, 20. suru Fil, 21. suru Kurejš, 22. suru Kafirun, 23. suru Nasr, 24. suru Mesed, 25. suru Ihlas, 26. suru Felek, 27. suru Nas.

duhovna_medicina
http://rukja.blogger.ba
16/05/2014 17:23